Planten voor professionals.

De natuur is belangrijk. Wij van FlorAccess zullen doen wat we kunnen om onze impact te minimaliseren. Voor ons allemaal.
Daarom hebben we besloten om al onze CO2-uitstoot door transport te compenseren. Het transport van de kwekers naar ons logistieke centrum en het transport naar onze klanten. We verwachten in 2022 ruim 100 Megaton CO2 te compenseren.

Om deze uitstoot te compenseren zijn we een samenwerking aangegaan met ClimatePartner. U kunt zien wat we tot nu toe hebben gedaan op onze Tracking ID. Deze wordt elk kwartaal geüpdate.

Our project at climate partner

Samen compenseren we - ten voordele van anderen en de natuur.

Het door ons gekozen project levert schone kooktoestellen in Nyungwe, Rwanda. Op dit moment wordt daar houtvuren gebruikt om te koken. Hierbij wordt veel brandhout gebruikt wat de unieke regenwouden in de omgeving onder druk zet.
De geleverde kachels gebruiken slechts één derde van de brandstof van de open haarden. Dit betekent een vermindering van de CO2-uitstoot en een lagere druk op het ecosysteem. De kachels worden aangeboden tegen een gesubsidieerde prijs, zodat huishoudens met een laag inkomen ze kunnen betalen.
Omdat vrouwen meestal verantwoordelijk zijn voor het koken, profiteren zij en hun kinderen vooral van het project.

Duurzaamheid draait niet alleen om CO2. Er zijn meer manieren waarop wij ons inzetten

  • We minimaliseren plantaardig afval omdat we geen eigen voorraad hebben. Alle planten blijven bij de kwekers totdat er een bestelling is geplaatst. Bij andere groothandels is het normaal dat zo'n 10% van de planten verloren gaat omdat ze niet op tijd worden verkocht.

  • Waar we kunnen, werken we samen met transporteurs die met elektrische voertuigen bezorgen. We hebben al twee van deze partners en zijn actief op zoek naar meer.

  • Dit jaar hebben we ons assortiment in plasticvrije producten uitgebreid. Tegelijkertijd proberen we de hoeveelheid plastic in ons logistieke centrum te verminderen. We experimenteren met verpakkingen die voor 50% biobased en dunner zijn. Zo gebruiken we minder plastic.

Dit alles is nog maar een begin. We blijven uitbreiden totdat we een klimaatneutraal bedrijf zijn geworden.

Onze duurzaamheidsdoelen voor 2021:

  • Lever al onze klanten met 100% CO2-neutraal transport

  • Minimaliseer plastic verpakkingen zowel in ons distributiecentrum als bij de kwekers

  • Een uitgebreider assortiment plasticvrije, turfvrije en bioproducten

  • Ontvang een certificering (ISO of ander) voor onze CO2-voetafdruk berekening

Dit zijn onze plannen voor 2022 en daarna:

  • Breid de CO2-voetafdruk uit met alle FlorAccess-praktijken. Ontwikkel een emissiereductie strategie om de CO2-voetafdruk te verkleinen

  • Ontwikkel een strategie gericht op CO2-neutraliteit

  • Werk samen met kwekers om de ecologische voetafdruk van de producten te verlagen

Veelgestelde vragen over duurzaamheid en FlorAccess

CO2-compensatieprojecten verminderen de uitstoot van broeikasgassen om de uitstoot van elders te compenseren. Dit kan bijvoorbeeld via de bescherming van ecosystemen, herbebossing of de ontwikkeling van groene energie. Deze projecten zijn vaak verbonden aan andere duurzame ontwikkelingsdoelen in de regio zoals; zorgen voor lokale banen, schoon water, onderwijs, gendergelijkheid en natuurbehoud.

Om gecertificeerd te worden, moet een project voldoen aan internationaal erkende criteria. Om aan te tonen dat aan de criteria wordt voldaan, worden projecten gecontroleerd aan de hand van strikte normen, zoals ‘The Gold standard’ of de ‘Verified carbon Standard’.

Een van de belangrijkste eisen is dat de projecten aanvullende maatregelen ter bescherming van het klimaat zijn. Ten tweede moet de bijdrage aan CO2-reductie in de atmosfeer duidelijk meetbaar. De uitgespaarde CO2-uitstoot kan maar één keer worden gebruikt. Dit gebeurt via bijbehorende emissiecertificaten in officiële registers.

Bovendien kunnen alleen projecten die afhankelijk zijn van aanvullende financiële middelen worden gecertificeerd als CO2-compensatieprojecten. Dit betekent dat ze afhankelijk moeten zijn van de inkomsten uit de verhandelde emissies. Projecten die op zichzelf economisch levensvatbaar zijn en zonder de verkoop van certificaten ook gerealiseerd zouden worden, kunnen niet worden gebruikt om de CO2-uitstoot te compenseren.

Het project dat we gekozen hebben compenseert de uitstoot door efficiëntere kooktoestellen te leveren aan mensen in de Nyungwe-regio in Rwanda. Deze fornuizen stoten slechts een derde van de broeikasgassen uit in vergelijking met de originele houtvuren. Ze verlagen ook de druk op het ecosysteem voor brandstof.

Aan het begin van elk kwartaal berekenen we de transportemissies van het voorgaande kwartaal. Al deze uitstoot wordt gecompenseerd in CO2-credits van ons project met ClimatePartner. Alle credits die we tot nu toe hebben gekocht, zijn zichtbaar op onze Tracking ID.

Momenteel zijn wij niet ISO gecertificeerd. Het is ons doel om wel te worden.

ClimatePartner heeft een groot portfolio van klimaatbeschermings projecten en zorgt ervoor dat aan alle criteria wordt voldaan. We hebben er voor gekozen om het hen samen te werken, om ervoor te zorgen dat onze investeringen een echte impact hebben. U kunt hun website hier bezoeken.

Veelgestelde vragen over duurzaamheidscertificaten

Dit is een certificaat dat aangeeft dat een product gecertificeerd is volgens bepaalde normen. Deze normen hebben een positieve ecologische of sociale impact. Kwekerijen en plantenproducenten worden periodiek gecontroleerd of ze nog voldoen aan de duurzaamheidsnorm. Als de audit geslaagd is, krijgt de kwekerij een certificaat.

Er zijn verschillende soorten certificaten. Over het algemeen zijn er certificaten voor milieu-impact en certificaten voor sociale impact. De meest voorkomende certificering is MPS. Binnen MPS zijn er verschillende soorten deelcertificaten.

Telers worden gescoord op 5 criteria: gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie- en waterverbruik, gebruik van meststoffen, afvalbeheer en herkomst uitgangsmateriaal. Degene met de hoogste score krijgen een A+ certificaat, gevolgd door A, B en de laagste is C.

Daarnaast kunnen telers een GAP-certificaat behalen voor veiligheid en hygiëne. Of MPS SQ om goede arbeidsomstandigheden aan te tonen.

Wanneer een product gecertificeerd is, wordt dit getoond op de productpagina. Je kunt het gemakkelijk herkennen.

Kwekerijen en plantenproducenten worden door een onafhankelijk bedrijf gecontroleerd op naleving van de duurzaamheidsnorm. Als ze door de audit komen, krijgen de kwekerijen een certificaat.

MPSA+

Je kunt contact opnemen met ons klantenserviceteam viasupport@floraccess.com

FlorAccess B.V.

Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
The Netherlands

Contact

E-mail support@floraccess.com Chat Telefoon +31 30 2600 900 Whatsapp business: +31 6 483 978 56 Openingstijden: Maandag tot vrijdag, 8:30 - 17:00